Kaynaklarımızı etkin ve verimli olarak kullanarak kalite düzeyimizi arttırmak ve Müşterilerimizin  ihtiyaç ve beklentilerini yerine getirmektir.